[PIAGGIO XUÂN CẦU] Tuyển dụng Quản lý Marketing

04/11/2020

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH / CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG THEO QUÝ / THÁNG – Lập kế hoạch marketing (trực tuyến và ngoại tuyến) ngắn hạn và thời hạn (Bán xe và Dịch vụ) – Xây dựng kế hoạch truyền thông (nội dung / hình ảnh / kênh truyền information) theo PKD ưu tiên chương trình […]